سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/18
08:55
پورابراهیمی : نباید این نرخ افزایش پیدا کند و اثر منفی ان روشن است در بازار پیدا می شود . پرداخت سود مردم روند افزایش سرمایه و ... باید عملیات...

پورابراهیمی : نباید این نرخ افزایش پیدا کند و اثر منفی ان روشن است در بازار پیدا می شود . پرداخت سود مردم روند افزایش سرمایه و ... باید عملیاتی شود


انتهای خبر

0
0