کارگزاری سهام بارز
1400/09/10
16:25
#بورس_کالا 📍مهم ترین معاملات شرکت های بورسی در بورس کالا #پارس در 10 آذر 3720 تن استایرن منومر به قیمت پایه 230,209 ريال عرضه کرد که با تقاضای ...

#بورس_کالا📍مهم ترین معاملات شرکت های بورسی در بورس کالا#پارس در ۱۰ آذر ۳۷۲۰ تن استایرن منومر به قیمت پایه ۲۳۰,۲۰۹ ریال عرضه کرد که با تقاضای ۳۹۱۲ تنی مواجه شد. میانگین قیمت پایانی این محصول ۲۳۲۲۲۲ ریال بود که نسبت به هفته گذشته کاهشی ۵.۹۷ درصدی داشته است.قیمت پایانی دی اتیل هگزانول #شاراک را نسبت به هفته گذشته ۱۴.۲۳ درصد افزایش داشته است که مقدار تقاضا امروز نسبت به عرضه ۶۷۰ تن بیشتر بوده است.کریستال ملامین #خراسان با قیمت پایه ۶۴۱,۴۱۲ ریال عرضه و با قیمت پایانی ۸۷۸,۲۶۱ بسته شد که البته با این وجود نسبت به هفته گذشته کاهشی ۱۳.۳۹ درصدی داشته است.ارتوزایلن #نوری در معاملات این هفته کاهشی ۳.۱۱ درصدی داشته است.انتهای خبر

0
0