محمود رحمانی
1399/11/08
13:19
#خبر_فوری یه حرکت خوب و مثبت برای بازار به منظور جمع بندی ونظارت بر تحلیل های تکنیکی وبنیادی موجود در بازار، کانال جدیدی برای ارایه تحلیل های کا...

#خبر_فورییه حرکت خوب و مثبت برای بازاربه منظور جمع بندی ونظارت بر تحلیل های تکنیکی وبنیادی موجود در بازار، کانال جدیدی برای ارایه تحلیل های کارشناسی شده به صورت روزانه و حتی پیامکی تشکیل شده است که سهام داران می توانند از آن استفاده نمایند ، خوشبختانه این طرح با اسقبال بسیار خوبی روبرو شده است به طوری که درمدت زمان کوتاهی سهامداران جذب این #کانال شده اند و امیدواریم این کانال مرجع رسمی برای شنیده ها وشایعات بازار باشد .توصیه ما به جای کانال های پولی به یک گروه بسیار مفید که منبع معتبری برای اخبار ، تحلیل و گزارش روزانه اقتصادی است، بدون نیاز به هیچ پرداختی وصل بشین.


@bourse_poll

انتهای خبر

0
0