بولتن اقتصادی
1399/08/12
18:17
همه چیز در مورد انتخابات آمریکا 🔹فردا، سوم نوامبر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد. اغلب مراکز رأی‌گیری ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران باز و ...

همه چیز در مورد انتخابات آمریکا🔹فردا، سوم نوامبر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد. اغلب مراکز رای‌گیری ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران باز و در دیرترین زمان تا ۵:۳۰ دقیقه بامداد چهارشنبه بسته خواهند شد.🔹در بسیاری از ایالت‌ها، آرایی که در فاصله چند روز از انتخابات از طریق پستی دریافت می‌شود، شمرده خواهد شد. بنابراین تعیین نتیجه تا زمان شمرده شدن آرای پستی طول خواهد کشید.🔹تایید نتایج ایالت‌ها از ۱۰ نوامبر (۲۰ آبان) آغاز خواهد شد که البته اگر نیاز به بازشماری آرا باشد، در این تاریخ ممکن است تاخیر ایجاد شود.🔹بعد از انتخابات عمومی، الکتورها در روز ۱۴ دسامبر (۲۴ آذر) آرای خود را ارایه کرده و به واشنگتن می‌فرستند و در ششم ژانویه (۱۷ دی) اعضای کنگره برای شمارش آرا تشکیل جلسه داده و بعد از آن برنده اعلام خواهد شد.

انتهای خبر

0
0