کدال۳۶۰
1399/11/08
12:04
#حرهشا آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت رهشاد سپاهان 1399-11-08 12:04:50 (717450) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#حرهشا


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت رهشاد سپاهان۱۳۹۹-۱۱-۰۸ ۱۲:۰۴:۵۰ (۷۱۷۴۵۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0