کدال۳۶۰
1401/01/30
17:34
#اسیاتک #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - #شفاف_سازی موارد مطروحه بورس اوراق بهادار تهران- گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شرکت...

#اسیاتک


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - #شفاف_سازی موارد مطروحه بورس اوراق بهادار تهران- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت انتقال داده های آسیاتکشرح رویداد:


توضیح در خصوص شفاف سازی موارد مطروحه طی نامه بورس اوراق بهادار تهران
۱۴۰۱-۰۱-۳۰ ۱۷:۳۴:۴۵ (۸۷۲۵۱۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0