کارگزاری آبان
1401/06/02
14:59
📊#کباده اطلاعیه 1401/06/02 *تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده* افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ...

📊#کباده


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۶/۰۲


*تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده*


افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


شرح فرآیند مزایده:مزایده نوبت دوم بشماره ۸۷/پ/۱۴۰۱ فروش کارخانه(چینی بهداشتی صدف وآترین وسرامیک صنعتی وآجرنسوز وفرآوری خاک )واقع در شهرک صنعتی آباده
انتهای خبر

0
0