اقتصاد ایران
1399/10/01
00:33
#پالایش 690 میلیارد تومن فعلا حقوقی از حقیقی ها در این صندوق خرید کرده./metawave 🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷

#پالایش۶۹۰ میلیارد تومن فعلا حقوقی از حقیقی ها در این صندوق خرید کرده./metawave🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷انتهای خبر

0
0