نوآوران امین
1401/03/12
17:35
بین المللی توسعه ساختمان(#ثاخت) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 33 درصدی درآم...

بین المللی توسعه ساختمان(#ثاخت)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۳۳ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۹۱,۳۲۹ میلیون ریال به مبلغ ۵۲۰,۵۵۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۲۴۳ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۲۳ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0