بورس۲۴
1400/09/30
19:37
عملکرد ۱۲ ماهه حسابرسی شده برق و انرژی خورشیدی غدیر چگونه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت برق و انرژی خورشیدی غدیر زیر مجموع های وغدیر در ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به شهریور برای هر سهم ۴،۷۰۰،۱۳ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ۶۵ درصدی داشته است. سود ناخالص با افزایش ۴۹ درصدی به ۵۶ میلیارد تومان و سود خالص به ۴۷ میلیارد تومان رسید.

انتهای خبر

0
0