کارگزاری آبان
1399/10/29
12:50
📊#کساپا اطلاعیه 99/10/29 *سایپا شیشه* 9ماهه منتهی به 99/09/30 مبلغ 520 ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است. 3614 درصد افزایش سود نسبت به دوره مشا...

📊#کساپا


اطلاعیه ۹۹/۱۰/۲۹


*سایپا شیشه*


۹ماهه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۵۲۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است.


۳۶۱۴ درصد افزایش سود نسبت به دوره مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0