سهم گلچین
1400/09/10
11:17
#نرخ_لحظه_ای بر اساس معاملات انجام شده صرافی های مجاز: ▫️نرخ خرید هر اسکناس #دلار آمریکا ۲۵۹۳۸ تومان ▫️نرخ فروش هر اسکناس #دلار آمریکا ۲۶۴۶۲ توما...

#نرخ_لحظه_ای بر اساس معاملات انجام شده صرافی های مجاز:▫️نرخ خرید هر اسکناس #دلار آمریکا ۲۵۹۳۸ تومان


▫️نرخ فروش هر اسکناس #دلار آمریکا ۲۶۴۶۲ تومان


▫️نرخ خرید هر اسکناس #یورو ۳۰۱۴۴ تومان


▫️نرخ فروش هر اسکناس #یورو ۳۰۷۵۳ تومانبراساس معاملات انجام شده در سامانه نیما در روز کاری قبل:🔸نرخ خرید حواله درهم ۶۳۵۲ تومان


🔹نرخ فروش حواله درهم ۶۴۰۹ تومان


🔸نرخ خرید حواله دلار ۲۳۳۲۸ تومان


🔹نرح فروش حواله دلار ۲۳۵۳۹ تومان


🔸نرخ خرید حواله یورو ۲۶۳۳۲ تومان


🔹نرخ فروش حواله یورو ۲۶۵۷۱ تومان

انتهای خبر

0
0