بتاسهم
1399/09/17
16:20
شفاف سازی مهم در #واحیا بر اساس گزارش ارسالی از شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان - از شرکت‌های زیر مجموعه این شرکت - به دنبال تصمیم شورای محترم ع...

شفاف سازی مهم در #واحیا


بر اساس گزارش ارسالی از شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان - از شرکت‌های زیر مجموعه این شرکت - به دنبال تصمیم شورای محترم عالی معادن، شرکت معادن سنگ آهن مبلغ ۳۵۰۵۶۱۴ میلیون ریال بابت محاسبه مازاد استخراج طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در صورت‌های مالی میان دوره سال جاری خود ذخیره منظور نموده است. در نتیجه سود عملیاتی در صورتهای مالی تلفیقی میان دوره ای منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ این شرکت به میزان ۳۵۰۲۷۸۵ میلیون ریال کاهش می یابد.انتهای خبر

0
0