بورس۲۴
1400/12/05
11:58
بررسی روند درآمد در «شسینا»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، گزارش فروش بهمن ماه شرکت صنایع شیمیایی سینا منتشر شده که در ادامه فروش ماهانه و تجمعی افشا شده است.

بررسی روند درآمد در «شسینا»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع شیمیایی سینا در مدت ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ حدود ۲۰۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورده که ۱۱ میلیارد تومانش در بهمن محقق شده است.شسینا
انتهای خبر

0
0