اخبار سایت بورس تهران
1400/10/05
14:34
بازگشایی و توقف نمادهای معاملاتی مورخ ۵ دی ماه

بازگشایی و توقف نمادهای معاملاتی امروز یکشنبه مورخ ۵ دی ماه اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران به نقل از مدیریت عملیات بازار، نماد معاملاتی شرکت شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان (غشصفا۱) با توجه به تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت سهام، به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت. ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال ( codal.ir ) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.


توقف نمادهای (وآذر۱) و (غکورش۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب


نماد معاملاتی شرکت های سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان (وآذر۱) و صنعت غذایی کورش (غکورش۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.


توقف نماد (ولساپا۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب


نماد معاملاتی شرکت لیزینگ رایان سایپا (ولساپا۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور ۶۰ دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.


توقف نماد (دکیمی۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف


نماد معاملاتی شرکت کیمیدارو (دکیمی۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.


حراج مجدد نماد معاملاتی(فسازانح)


نماد معاملاتی حق تقدم شرکت غلتک سازان سپاهان(فسازانح)با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.


بازگشایی نماد معاملاتی (کسرام)


نماد معاملاتی شرکت پارس سرام(کسرام) با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و عدم تصمیم گیری در خصوص برخی از موارد دستور جلسه، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد. همچنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال ( codal.ir ) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.


بازگشایی نمادهای معاملاتی (دفرا)،(خریخت)


نماد معاملاتی شرکت های فرآورده های تزریقی ایران(دفرا) و صنایع ریخته گری ایران(خریخت) پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. همچنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال ( codal.ir ) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.


بازگشایی نماد معاملاتی(قشکر)


نماد معاملاتی شرکت شکر شاهرود(قشکر) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. همچنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال ( codal.ir ) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.


بازگشایی نمادهای معاملاتی(چفیبر)،(فروس)


نماد معاملاتی شرکت های تولید فیبر ایران(چفیبر)، فروسیلیس ایران(فروس)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'الف' بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.


بازگشایی نماد معاملاتی(غکورش)


نماد معاملاتی شرکت صنعت غذایی کورش(غکورش)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'ب' با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد.


گشایش نماد معاملاتی شرکت ذوب آهن اصفهان(ذوب)


امروز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ نماد معاملاتی شرکت ذوب آهن اصفهان برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش 'فلزات اساسی'، گروه و طبقه 'تولید آهن و فولاد پایه'در نماد 'ذوب' به عنوان پانصد و نود و ششمین شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فهرست نرخ های بازار دوم و با انتقال سهام شرکت مذکور از بازار فرابورس ایران به شرکت بورس اوراق بهادار تهران آماده انجام معامله می باشد.بازگشایی نماد به شرح زیر خواهد بود:'بازگشایی نماد معاملاتی از طریق حراج ناپیوسته با اعمال یک مرحله پیش گشایش شروع و با اجرای حراج ناپیوسته پایان می یابد. پس از این مرحله معاملات از طریق حراج پیوسته در زمان باقی مانده تا پایان جلسه معاملاتی و در دامنه نوسان مجاز روزانه قیمت انجام می شود. قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته، قیمت کشف شده از طریق حراج ناپیوسته است. همچنین محدودیت حجمی سفارشهای وارده به سامانه برای نماد معاملاتی مذکور ۰۰۰ر۴۰۰ سهم می باشد.انتهای خبر

0
0