تکسهم ۹۸
1401/02/31
13:59
#فگستر با سرمایه قدیم به ازای هرسهم 1142 ریال سود محقق کرده است و 570 میلیارد ریال سود خالص دارد با سرمایه جدید این عدد 571 ریال می شود

#فگستر با سرمایه قدیم به ازای هرسهم ۱۱۴۲ ریال سود محقق کرده است و ۵۷۰ میلیارد ریال سود خالص دارد با سرمایه جدید این عدد ۵۷۱ ریال می شود


انتهای خبر

0
0