کانال افزایش سرمایه
1401/02/25
15:41
👆👈#شیران #افزایش_سرمایه 🔶 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 9,640,176,000,000 ...

👆👈#شیران #افزایش_سرمایه🔶 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۹,۶۴۰,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۹,۶۴۰,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۱۰۰٪💬 موضوع افزایش سرمایه : اصلاح ساختار سرمایه شرکت
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ سود انباشته
💡 بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۴:۵۱:۱۶مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0