کارگزاری آبان
1400/06/14
09:47
📈محصولات شیمیایی امروز نوسان قیمت را تجربه می کنند.#پترول, #نوري, #آريا, #شگويا, #شصدف, #شاراك و #بوعلي مثبت و متعادل اند.#زنجان, #كلر, #شلعاب, #سا...

📈محصولات شیمیایی امروز نوسان قیمت را تجربه می کنند.#پترول, #نوری, #آریا, #شگویا, #شصدف, #شاراک و #بوعلی مثبت و متعادل اند.#زنجان, #کلر, #شلعاب, #ساینا و #شدوص نمادهای مورد توجه گروه اند.#فارس, #تاپیکو, #شفن, #شیران, #شپلی, #پارس, #زاگرس, #شکربن, #شغدیر و #شپترو منفی و متعادل اند.


انتهای خبر

0
0