کانال کدال
1400/04/13
08:59
📊 نماد: سیستم 📑 موضوع: آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 🏭 شرکت: همکاران سیستم 📋 مشاهده اطلاعیه 📥 دریافت اطل...

📊 نماد: سیستم📑 موضوع: آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭 شرکت : همکاران سیستم
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#سیستم #تصمیمات_مجمع ➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۱۶:۵۳:۰۴ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال کدال⬇️⬇️


🆔انتهای خبر

0
0