آریاسهم
1399/11/15
10:53
#فملی با ارسال گزارش پیش‌بینی جدید خود به بازار، برآورد سودآوری 120 تومانی با مفروضات مس 7700 دلاری و دلار 22 هزار تومانی تا پایان سال را ارائه نمود.

#فملی با ارسال گزارش پیش‌بینی جدید خود به بازار، برآورد سودآوری ۱۲۰ تومانی با مفروضات مس ۷۷۰۰ دلاری و دلار ۲۲ هزار تومانی تا پایان سال را ارائه نمود.


انتهای خبر

0
0