کانال کدال
1399/10/07
09:53
‍ 📊نماد: شبصير 📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 🏭شرکت: توليدات پتروشيمي قائد بصير ⭕️میزان فروش ماهیانه شرکت در آذر ماه امس...

📊نماد : شبصیر📑 موضوع:گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰🏭 شرکت: تولیدات پتروشیمی قاید بصیر⭕️میزان فروش ماهیانه شرکت در آذر ماه امسال ۱,۴۹۶,۳۷۷


میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ رشد ۷ درصدی داشته است.⭕️مقایسه فروش شرکت در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان فروش شرکت ۱۰۵ درصد افزایش یافته است.🔹میزان فروش داخلی شرکت در ماه آذر مبلغ ۱,۳۰۹,۳۳۲


میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ۹۹ رشد ۲۰ درصدی داشته است.▪️ بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال، گرانول ABS به مبلغ ۱,۳۰۹,۳۳۲ میلیون ریال بوده است.🔸 فروش صادراتی شرکت در آذر ماه امسال مبلغ ۱۸۷,۰۴۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ کاهش ۳۳ درصدی داشته است.▫️بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در آذر ماه امسال، گرانول ABS به مبلغ ۱۸۷,۰۴۵ میلیون ریال بوده است .✅ شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۹,۱۱۱,۴۸۲ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۸۵ درصدی داشته است.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#شبصیر #فعالیت_ماهانه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۱۶:۴۱:۵۵ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0