کارگزاری آبان
1401/06/02
16:32
#سصوفی افت مبلغ فروش سصوفی در مرداد ماه شرکت سیمان صوفیان در مرداد ماه مبلغ قابل توجه 964 میلیارد ریال فروش گزارش ارائه داده که نسبت به ماه گذشته 1...

#سصوفی


افت مبلغ فروش سصوفی در مرداد ماه


شرکت سیمان صوفیان در مرداد ماه مبلغ قابل توجه ۹۶۴ میلیارد ریال فروش گزارش ارائه داده که نسبت به ماه گذشته ۱۲ درصد کاهش و نسبت به متوسط مبلغ فروش ۴ ماهه اول سال حدود ۸ درصد افت داشته است.


افت ۱۰ درصدی مقدار در کنار کاهش نرخ ۲ درصدی فروش موجب افت مبلغ فروش مرداد نسبت به ماه گذشته شده است.


لازم به ذکر است مقدار تولید مرداد نیز نسبت به تیر ماه کاهشی ۲۲ درصدی را تجربه نموده است.
انتهای خبر

0
0