بورس۲۴
1399/08/18
09:49
«های وب» کارگزار اقتصادی باشگاه استقلال شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت داده گستر عصر نوین اعلام نمود مطابق اعلامیه کتبی شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران این شرکت به عنوان کارگزار اقتصادی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران با موضوعات ذیل برای مدت سه سال (شامل ۳ فصل لیگ برتر فوتبال ایران) که در صورت ایفای تعهدات قراردادی شرکت با تراضی طرفین تا دو سال دیگر قابلیت افزایش را خواهد داشت، انتخاب شده است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت داده گستر عصر نوین اعلام نمود مطابق اعلامیه کتبی شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران این شرکت به عنوان کارگزار اقتصادی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران با موضوعات ذیل برای مدت سه سال (شامل ۳ فصل لیگ برتر فوتبال ایران) که در صورت ایفای تعهدات قراردادی شرکت با تراضی طرفین تا دو سال دیگر قابلیت افزایش را خواهد داشت، انتخاب شده است. ۱- واگذاری انحصاری امتیاز هر نوع استفاده و بهره برداری از عنوان حامی تیم‌های استقلال ۲- اعطای حق انحصاری استفاده از نام تجاری باشگاه به شرکت برای ارایه محصولات الکترونیکی،محتواها، کالاها و خدمات متعلق به باشگاه و همچنین برای فروش محصولات و خدمات اپراتورهای شبکه ۳- اعطای حق انحصاری به شرکت برای ارایه خدمات پرداخت همراه بر بستر پیامک، کد دستوری، GPRS، اپلیکیشن و دیگر روش های پرداخت در بسترهای شبکه بانکی و یا اپراتورهای شبکه انتقال به منظور فروش محصولات الکترونیکی و غیر الکترونیکی، فروش بلیت الکترونیکی و غیر الکترونیکی و دیگر اقلام مربوط به باشگاه و محتواها یا جمع آوری کمک های نقدی هواداران از طریق سامانه و اپلیکیشن ۴-کلیه فعالیتهای درآمدزا غیر مندرج در موارد فوق که در چارچوب قوانین کشور و اساسنامه باشگاه قابل تعریف باشد


انتهای خبر

0
0