نوآوران امین
1401/02/30
16:12
تولید برق ماه تاب کهنوج(#بکهنوج) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1401/01/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 39 درصدی درآمدهای...

تولید برق ماه تاب کهنوج(#بکهنوج)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۳۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۷۴,۰۰۵ میلیون ریال به مبلغ ۵۱۹,۸۷۳ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۴۳ درصدی زیان خالص ۳ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق زیان ۱۵۵ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0