پایگاه خبری انتخاب
1401/06/02
12:13
♦️وزیر اقتصاد: مالیات کارمندان و کارگران کاهش می‌یابد 🔹احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت در راستای مردمی سازی و ایجاد تحول و عدال...

♦️وزیر اقتصاد: مالیات کارمندان و کارگران کاهش می‌یابد🔹احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت در راستای مردمی سازی و ایجاد تحول و عدالت در اقتصاد از جمله شفافیت صورت‌های مالی، تسهیل صدور مجوز‌ها و هوشمند سازی یارانه نان گفت: وقتی مردم پای کار اداره اقتصاد می‌آیند بهترین تصمیم‌ها رقم میخورد.جزئیات در👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tuQ


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0