نوآوران امین
1401/06/03
09:42
قند مرودشت (#قمرو) گزارش #فعالیت_ماهانه (#مرداد_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ⭕️کاهش (۷۸.۰۹) درصدی فرو...

قند مرودشت (#قمرو)گزارش #فعالیت_ماهانه (#مرداد_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱⭕️کاهش (۷۸.۰۹) درصدی فروش مرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۲۰۴.۰۶ درصدی فروش مرداد ۱۴۰۱ در مقایسه با مرداد ۱۴۰۰


✅رشد ۲۰۴.۰۶ درصدی فروش ۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0