نوسانگیر بازار سرمایه
1401/02/11
08:49
واچ لیست نوسانگیری ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ #وتوصا #خگستر #رانفور #وخارزم ✳️ با حفظ حمایت شاخص ۱.۵۰۰.۰۰۰ خریدار هستیم ✅ @Navasani

واچ لیست نوسانگیری ۱۴۰۱/۰۲/۱۱#وتوصا


#خگستر


#رانفور


#وخارزم✳️ با حفظ حمایت شاخص ۱.۵۰۰.۰۰۰ خریدار هستیم
✅ @Navasani

انتهای خبر

0
0