تحلیل با سید علی محسنی
1400/08/20
01:28
لیکوید کردن افراد یکی از علاقه مندی های نهنگ ها هست چ.ن عادیه میخوان نقدینگی برای رالی جمع کنن

لیکوید کردن افراد یکی از علاقه مندی های نهنگ ها هست چ.ن عادیه میخوان نقدینگی برای رالی جمع کنن


انتهای خبر

0
0