ساعت بورس
1400/04/13
09:20
... #ولکار همون طور که دیروز گفتم امروز فرصت فرار برای خیلی هاست تا دیروز بالای 90 درصد سود داده ... 📊 📉

...#ولکارهمون طور که دیروز گفتمامروز فرصت فرار برای خیلی هاستتا دیروز بالای ۹۰ درصد سود داده...📊 📉

انتهای خبر

0
0