آواتحلیل
1399/10/04
13:36
#بررسی_گزارش_کدال #ساینا 📌ساینا با فروش حدود ۴۲ میلیارد تومانی در آذر ماه موفق شد تا جمع فروش خود را در پایان سال ۹۹ به ۲۵۱ میلیارد تومان برساند. ...

#بررسی_گزارش_کدال #ساینا📌ساینا با فروش حدود ۴۲ میلیارد تومانی در آذر ماه موفق شد تا جمع فروش خود را در پایان سال ۹۹ به ۲۵۱ میلیارد تومان برساند. این در حالی است که این عدد در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۶۴ میلیارد تومان بوده است.

انتهای خبر

0
0