گنگ خواب دیده
1399/08/18
09:37
بورس بایدن که سهله، انتخاب شمر بن ذالجوشن به عنوان رییس جمهور امریکا رو هم پیشخور کرد. بسه دیگه!!!

بورس بایدن که سهله، انتخاب شمر بن ذالجوشن به عنوان رییس جمهور امریکا رو هم پیشخور کرد.بسه دیگه!!!

انتهای خبر

0
0