تکنیکال ثنایی
1400/10/06
11:07
#فانتوم #fantom به مقاومت 2.311رسیده روند سهم صعودیست ومعاملات خوبی در جریان است در صورتی که از ان عبور کند سقف قبلی تارگت بعدی خواهد بود.وبه احتما...

#فانتوم


#fantom


به مقاومت ۲.۳۱۱رسیده روند سهم صعودیست ومعاملات خوبی در جریان است در صورتی که از ان عبور کند سقف قبلی تارگت بعدی خواهد بود.وبه احتمال زیاد از نیز عبور کند.


۲۰۲۱/۱۲/۲۷انتهای خبر

0
0