ایبنا
1401/05/30
10:47
📌اصلاح اساسنامه صندوق پالایش یکم و دارایکم در مراحل نهایی 🔹مجید عشقی؛ رئیس سازمان‌بورس و اوراق بهادار از اصلاح اساسنامه صندوق پالایش و دارا در دو...

📌اصلاح اساسنامه صندوق پالایش یکم و دارایکم در مراحل نهایی🔹مجید عشقی؛ رئیس سازمان‌بورس و اوراق بهادار از اصلاح اساسنامه صندوق پالایش و دارا در دولت خبر داد و گفت: بند به بند اساسنامه این دو صندوق، باید در دولت تصویب شود.کامل بخوانید👇www.ibena.ir/۰۰۰aaXانتهای خبر

0
0