کدال۳۶۰
1401/02/26
09:09
#زشگزا #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر بیش از 10 درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شرکت شیر و گوشت زاگرس...

#زشگزا


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱۴۰۱-۰۲-۲۶ ۰۹:۰۹:۴۷ (۸۸۱۷۵۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0