تدبیر فردا
1399/09/02
09:48
سلام و صبح بخیر تحلیل دیشب جناب هوشیار را مطالعه کنید و با دقت بیشتری دست به ترید بزنید.

سلام و صبح بخیر


تحلیل دیشب جناب هوشیار را مطالعه کنید و با دقت بیشتری دست به ترید بزنید.انتهای خبر

0
0