کارگزاری آبان
1401/04/01
09:44
📈بانکی ها امروز روندی متعادل دارند و #دی در نزدیکی صف فروش داد و ستد می شود و #وپارس و #وسالت از معدود نمادهای مورد توجه گروهند.

📈بانکی ها امروز روندی متعادل دارند و #دی در نزدیکی صف فروش داد و ستد می شود و #وپارس و #وسالت از معدود نمادهای مورد توجه گروهند.


انتهای خبر

0
0