پارسیس تحلیل
1401/02/16
22:31
#خالص_ارزش_دارایی #شوینده ✅بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر - شوینده 🔗برای مشاهده لطفا کلیک کنید https...
انتهای خبر

0
0