اقتصاد آنلاین
1399/08/11
15:25
کاهش جمعیت ژاپن چه تاثیری بر اقتصاد آن داشته است؟

به دلیل کاهش نرخ رشد جمعیت ژاپن، این کشور با افزایش نرخ فقر مواجه شده است.

اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی ؛ به گزارش cnbc، ژاپن از سال ۲۰۱۱، به دلیل پایین بودن نرخ زاد و ولد با کاهش جمعیت روبرو شده است.


گفتنی است که در سال ۲۰۱۹، این کشور به دلیل سقوط ۵.۹درصدی در شمار نوزادان متولد شده، با ۵۱۲هزار مرگ بیشتر از تولد مواجه شده است.


با پیری جمعیت و کاهش نیروی کار، سطح بیکاری پایین بوده است. به رغم وجود بازار کار فشرده، قدرت کسب درآمد کارگران ژاپنی راکد باقی مانده است.


در واقع، نرخ فقر ژاپن با ۱۵.۷درصد، بالاتر از میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، و دومین کشور دارای نرخ بالا در میان گروه هفت است.


در نمودار ارایه شده، روند تغییر نرخ جمعیت ژاپن را مشاهده می‌کنید؛


جمعیت ژاپن
انتهای خبر

0
0