سیگنال یاب روزانه
1399/08/12
16:08
بررسی کاهش زمان پیش‌گشایش بازار به 10 دقیقه 🔸 طبق شنیده‌ها در مجموعه سازمان و شرکت بورس در حال بررسی کاهش زمان پیش‌گشایش به 10 دقیقه هستند 🔸 طبق...

بررسی کاهش زمان پیش‌گشایش بازار به ۱۰ دقیقه
🔸 طبق شنیده‌ها در مجموعه سازمان و شرکت بورس در حال بررسی کاهش زمان پیش‌گشایش به ۱۰ دقیقه هستند🔸 طبق این طرح پیشنهادی، در ۵ دقیقه دوم امکان حذف سفارش وجود نخواهد داشت! در صورت تصویب این پیشنهاد از هفته آینده اجرایی خواهد شد.

انتهای خبر

0
0