آواتحلیل
1401/01/28
20:07
#گزارش_بورس_کالا 1401.01.28 🔺امروز بیش از 1 میلیون تن سیمان تیپ 2 شامل 567 هزار تن سیمان فله با قیمت پایه 4592 و 497 هزار تن سیمان پاکتی با قیمت ...

#گزارش_بورس_کالا ۱۴۰۱.۰۱.۲۸🔺امروز بیش از ۱ میلیون تن سیمان تیپ ۲ شامل ۵۶۷ هزار تن سیمان فله با قیمت پایه ۴۵۹۲ و ۴۹۷ هزار تن سیمان پاکتی با قیمت پایه ۵۶۳۵ عرضه شد. قیمت پایه هفته گذشته سیمان فله و پاکتی به ترتیب ۴۶۰۵ و ۵۶۵۴ بود.🔺 در نهایت ۷۲۵ هزار تن سیمان شامل ۳۶۳ هزار تن سیمان فله با قیمت پایانی ۴۷۲۴ و ۳۶۱ هزار تن سیمان پاکتی با قیمت پایانی ۵۸۸۱ معامله شد. قیمت پایانی سیمان فله و پاکتی به ترتیب ۳ و ۴ درصد بالاتر قیمت پایه بودند. قیمت پایانی سیمان فله و پاکتی هفته گذشته به ترتیب ۴۷۹۵ و ۵۹۳۰ ثبت شد.🔺در بین عرضه های امروز سصوفی، سمتاز، ساروم و سکرما بیشترین رقابت را داشتند.🔺فملی ۵ هزار تن مس کاتد عرضه کرد که در قیمت پایه معامله شد.انتهای خبر

0
0