بورس نامه
1399/08/18
09:12
#زقیام حجم خوبی میخوره و قدرت خریدار بالاست✅ www.boursenameh.com

#زقیامحجم خوبی میخوره و قدرت خریدار بالاست✅
www.boursenameh.com

انتهای خبر

0
0