بورس نامه
1399/08/18
09:12
#زقیام حجم خوبی میخوره و قدرت خریدار بالاست✅ www.boursenameh.com
#زقیام

حجم خوبی میخوره و قدرت خریدار بالاست✅


www.boursenameh.com
انتهای خبر

0
0