محسن حسنلو
1401/02/21
10:59
#شیران آپدیت چنانچه در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید، سهم در میان مدت به سمت هدف قیمتی مشخص شده در حال پیشروی می باشد و همچنین برای نوسان کوتاه...

#شیرانآپدیتچنانچه در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید، سهم در میان مدت به سمت هدف قیمتی مشخص شده در حال پیشروی می باشد و همچنین برای نوسان کوتاه مدتی نیز در موقعیت خوب قرار دارد.⛔️ بیانیه سلب مسئولیت: مطلب ارائه شده صرفا تحلیل نگارنده می‌باشد و ممکن است همراه با خطای احتمالی باشد. بنابراین مبنای خرید و فروش، دوستان نیست . کانال مسئولیتی در قبال ریسک های احتمالی ندارد. ⛔️@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0