تکسهم ۹۸
1400/05/26
20:39
خرید سیستمی عرضه‌های اولیه در بورس پابرجاست 📌 دبیر کل کانون کارگزاران گفت: کارگزان می‌توانند براساس توافق با مشتری در زمان عرضه اولیه به صورت سیست...

خرید سیستمی عرضه‌های اولیه در بورس پابرجاست📌 دبیر کل کانون کارگزاران گفت: کارگزان می‌توانند براساس توافق با مشتری در زمان عرضه اولیه به صورت سیستمی در بورس، سهام برای مشتریان خریداری کنند.📌 میرصانعی افزود: #فرابورس طی نامه‌ای به کارگزاران اعلام کرده که به مانند گذشته امکان خرید عرضه‌های اولیه به صورت سیستمی امکان پذیر نیست و افرادی که تمایل به خرید دارند باید شخصا سفارش دهند. اما در #بورس بدین گونه نیست و خرید سیستمی عرضه‌های اولیه به مانند گذشته امکان پذیر است...

انتهای خبر

0
0