کدال۳۶۰
1401/02/17
13:24
#سخاش توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 875444در تاریخ 1401/02/07 به استحضار می رساند...

#سخاش


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۸۷۵۴۴۴در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ به استحضار می رساند توضیحات پیوست
۱۴۰۱-۰۲-۱۷ ۱۳:۲۴:۴۷ (۸۷۸۰۹۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0