کانال کدال
1399/10/29
12:47
📊 نماد : غپینو 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: صنعتي پارس مينو ✅ تمام درص...

📊 نماد : غپینو📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت : صنعتی پارس مینو✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمدهای عملیاتی : 🔼(۴۱+٪)


از مبلغ ۳,۵۸۵,۵۴۴ میلیون ریال به مبلغ ۵,۰۴۷,۴۲۶ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۵۳٪)


از مبلغ ۷۰۸,۷۲۱ میلیون ریال به مبلغ ۱,۰۸۵,۳۷۲ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+۵۳٪)


تحقق سود ۱۶۴ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ ۲۳۲ ریال می باشد.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۱۶٪)


علت عمده این افزایش ، افزایش دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها می باشد.💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۴۰٪)


علت عمده مربوط به افزایش تسهیلات مالی است.💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۱۰٪)
🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۲۴۰٪)


علت: افزایش جریان ‌خالص ‌ورود ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی و فعالیت‌های تامین مالی📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #غپینو #صورت_مالی_۹ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۲:۰۷:۲۸ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0