خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/01/20
20:00
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین | #تاصیکو | 📆 1401/01/20 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 20,832 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 9,610 ♦️...

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین | #تاصیکو |📆 ۱۴۰۱/۰۱/۲۰🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۲۰,۸۳۲🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۹,۶۱۰♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۴۶➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0