چارت های رامین جعفری
1400/05/13
23:34
#وبشهر هم بنظرم تازه اول راهش باشه با شکست مقاومت 1240 میتونه حرکتهای خوبتری بزنه هدف بعدی 1815

#وبشهر هم بنظرم تازه اول راهش باشه با شکست مقاومت ۱۲۴۰ میتونه حرکتهای خوبتری بزنه هدف بعدی ۱۸۱۵انتهای خبر

0
0