حامیان بورس ایران
1399/08/17
23:52
زمزمه #کاهش سود بانکی 🔸شنیده می‌شود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال بررسی کاهش سود بانکی به محدوده ۱۵ درصد هستند 🔸طبق این شنیده نرخ سود بین با...

زمزمه #کاهش سود بانکی🔸شنیده می‌شود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال بررسی کاهش سود بانکی به محدوده ۱۵ درصد هستند🔸طبق این شنیده نرخ سود بین بانکی به بازه ۱۲٪ تا ۱۸٪ کاهش می‌یابد🔸با توجه به کاهش انتظارات تورمی این موضوع در دست بررسی استانتهای خبر

0
0