بتاسهم
1399/09/30
11:27
#پکویر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-114 مورخ 1398/12/06 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/01/30 افزایش ...

#پکویر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۸A-۱۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۱۸۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۴۸۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


انتهای خبر

0
0