کدال۳۶۰
1400/01/16
10:10
#قچار #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تغییر درنرخ کارمزد تصفیه و تبدیل شکرخام به شکرسفید- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرک...

#قچار


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تغییر درنرخ کارمزد تصفیه و تبدیل شکرخام به شکرسفید- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحالشرح رویداد:


باعنایت به پیشنهاد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و مصویه شماره۶۰/۲۹۸۷۶۵مورخ۹۹/۱۲/۶کارگروه تنظیم بازار (بند۱۰ازدستورسوم جلسه ۱۲۷)نرخ دستمزد تصفیه شکر خام به ازای هرکیلو گرم از مبلغ۲،۱۷۰ به مبلغ۴،۰۰۰ریال افزایش یافت.
۱۴۰۰-۰۱-۱۶ ۱۰:۱۰:۳۸ (۷۳۳۸۳۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0